• Przyjdź ...
  Przyjdź ...

  Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie - poznajmy się!

  Zapraszamy do złożenia wizyty w szkole SPŁSE. 

  Spotkajmy się na wspólnej drodze po najlepszą edukację Waszego Dziecka.

 • Zobacz ...
  Zobacz ...

  Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie - poznajmy się.

  Spotkajmy się na wspólnej drodze po najlepszą edukację Waszego Dziecka.

 • Zostań ...
  Zostań ...

  Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie - poznajmy się!

  Zapraszamy do złożenia wizyty w szkole SPŁSE. 

  Spotkajmy się na wspólnej drodze po najlepszą edukację Waszego Dziecka.

 • Laboratorium Przyszłości
  Laboratorium Przyszłości

  Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego jest beneficjentem projektu Laboratorium Przyszłości. Otrzymane wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu szkolnego

Procedury Covid-19

Nasze Ekologiczne Pracownie WFOŚiGW w Łodzi

Szkoła z uśmiechem

Smaller Default Larger

Informacje dotyczące przetwarzania i dostępu do danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Łódzkie Stowarzyszenie Edukacyjne , ul. Obornicka 11/13, 91-039 Łódź, reprezentowanym przez Agnieszkę Starską-Ornaf – prezes, Annę Krzywańską – członka zarządu, Katarzynę Adamczyk – członka zarządu. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 91-039 Łódź, ul. Obornicka 11/13 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 91-039 Łódź, ul. Obornicka 11/13 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) zwane RODO, Ustawa z dnia 10 maja 2018 r., O ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104) w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Administratora.

 

Dane przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań statutowych Łódzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego oraz w celach statystycznych.
Łódzkie Stowarzyszenie Edukacyjne nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

 

W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych

 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych

 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych

 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych

 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 91-039 Łódź, ul. Obornicka 11/13.
Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.